Kunstdatabase.nl biedt overzicht in een bij uitstek onoverzichtelijk gebied: dat van de beeldende kunst.

Daartoe is Nederland ingedeeld in 116 ‘culturele platforms’ dit op basis van evenredigheid in bevolkingsomvang.
Deze indeling is flexibel en kan naar behoefte of veranderend inzicht worden bijgesteld.

Er zijn per platform vier databases m.b.t. de  beleidsinstellingen; de kunstenaars; de expositieruimten; de scholingen en cursussen.
Daarnaast kan een actuele agenda worden bijgehouden.

Doel is het ondersteunen van een infrastructuur voor beeldende kunst.
E,e,a, te faciliteren door:

- het inventariseren en digitaal inzichtelijk maken van het lokale kunstaanbod.

- idem van de kunstfaciliteiten (presentatieruimten en podia) en daarbij betrokken burgers,

- idem van educatieve voorzieningen, cursussen, e.d.

- idem van alle initiatieven en activiteiten van instellingen rond beeldende kunst.

Deze website verzamelt hiervoor zo neutraal als mogelijk de nodige gegevens.